وکلای ایرانی در داکوتای جنوبی

ما در حال اضافه نمودن وکلای ایرانی به بانک اطلاعاتی خود می باشیم. لطفاً فرم زیر را پر نمایید و ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا برای شما وکیل پیدا کنیم.

بررسی اعتبار پروانه وکالت

ما اعتبار پروانه وکالت تمام وکلایی که عضو سایت ما هستند را بطور سالانه بررسی می کنیم تا مطمئن شویم که پروانه آنها از نظر مرجع صادر کننده آنها همچنان معتبر است

در صورتی که وکیلی از سوی مرجع ایالتی متولی صدور پروانه مورد تنبیه واقع شود، وی موظف است که مراتب را فوراً به ما اطلاع دهد.

Heritage Law Marketing, LLC BBB Business Review
icon